MET DANK AAN ONZE SPONSOREN

De Fundatie van den Santheuvel Sobbe ondersteunt instellingen die zich richten op bevordering van integratie, zich inzetten voor mensen met een beperking en instellingen die zich richten op maatschappelijk werk. De Fundatie heeft € 2.000,- aan het dorpshuis geschonken, waarmee het mogelijk werd een AED defibrillator en een mobiel projectiescherm voor de verschillende ruimten aan te schaffen.

Het Kansfonds heeft een bijdrage geschonken van € 10.000,- voor de inrichting van de dorpskamer en aanschaf keukenbenodigdheden. Het Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt en die zijn opgezet door betrokken mensen, die iets willen doen voor de ander. Kansrijke initiatieven, zo’n 600 per jaar, worden gesteund en versterkt met geld van het Kansfonds. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving, waarin plek is voor iedereen.

Het Oranje Fonds heeft een subsidie verstrekt van € 40.000,- voor onder meer de inrichting van de dorpskamer met een volledig nieuw meubilair en de re-styling van de grote zaal en de inrichting van een multifunctionele ruimte. Het Oranje Fonds draagt het dorpshuis Asperen een warm hart toe, wat ook bleek bij het bezoek van haar beschermheer, toenmalig nog prins Willem-Alexander, in april 2010 aan ons dorpshuis. Het Oranje Fonds wil de betrokkenheid in de samenleving bevorderen en geeft daarbij financiële steun aan sociale projecten, die bijdragen aan sociale cohesie en participatie.

De Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft uit haar Coöperatiefonds een bedrag van € 2.500,- ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een nieuw kassasysteem. Het Coöperatiefonds steunt lokale projecten en initiatieven, die een bijdrage leveren aan de omgeving. Dit gebeurt door ondersteuning van projecten op economisch, maatschappelijk, duurzaam en cultureel gebied.

Het Rivierenlandfonds heeft € 1.000,- geschonken voor aanschaf van meubilair voor het terras bij het dorpshuis. Het Rivierenlandfonds ondersteunt maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie en natuur en milieu. Het Rivierenlandfonds hecht grote waarde aan initiatieven met vrijwilligers, die de samenleving op lokaal of regionaal niveau zelf ontwikkelt en de samenleving versterkt.

Het VSBfonds heeft een bijdrage verstrekt van € 15.000,- voor de verbetering van de toegankelijkheid van het dorpshuis voor mensen met een beperking en de inrichting van de dorpskamer. De VSBfonds zet zich in voor een samenleving, waaraan iedereen actief deelneemt. Een samenleving waarin ieder mens onderdeel is van een groter geheel, een eigen plek heeft en erkenning krijgt. Zodat iedereen zich kan ontwikkelen en zelf ook een bijdrage kan leveren. Het VSBfonds ondersteunt projecten, die mensen in staat stellen om mee te doen aan het sociale en economisch leven.

We bedanken ook Doeft merk en communicatie voor het gratis ontwerpen van een nieuw logo en nieuwe huisstijl.