Koninklijke Onderscheiding voor Jan Post en Gijs de Man

De voorzitter van Dorphuis Asperen, Jan Post, is vanmorgen gebeld door burgemeester Stoop met de volgende mededeling:

Zijne majesteit de koning heeft bij zijn besluit de heer Jan Post benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Jan Post is al 35 jaar bestuurslid van het Dorpshuis, waarvan de laatste 20 jaar als voorzitter. 

Helaas kan vanwege de corona-maatregelen de uitreiking van het lintje niet fysiek plaatsvinden, maar dit zal op een later tijdstip zeker gebeuren.

Omwille van deze feestelijke gelegenheid hebben wij op deze foto van Jan Post het lintje geplaatst met Photoshop.

En ook onze secretaris Gijs de Man heeft vandaag een Koninklijke onderscheiding ontvangen; voorgedragen door tenminste 7 verenigingen, instellingen, organisaties en kerkelijke besturen. Gijs is sinds 2017 secretaris van ons dorpshuis. Van harte proficiat!

Persbericht

DORPSHUIS  ASPEREN  ONTVANGT € 40.000,-  VAN  HET ORANJE FONDS

Het dorpshuis Asperen krijgt een bijdrage van € 40.000,- van het Oranje Fonds voor een nieuw interieur in het te renoveren dorpshuis.

Met de renovatie wordt het dorpshuis toegankelijker gemaakt, uitgebreid en aangepast om meer faciliteiten te kunnen bieden voor diverse maatschappelijke en welzijnsactiviteiten en daarbij een knooppunt te worden binnen de woonservicezone in Asperen.

Na de heropening zal het dorpshuis op alle weekdagen ook overdag geopend zijn, waar alle Aspenaren in de – mede door het Oranje Fonds gefinancierde – nieuwe ”Dorpskamer” – aan de leestafel een krantje kunnen lezen, een praatje maken en een kop koffie kunnen drinken. Ook is er een nieuwe ruimte gemaakt voor WMO activiteiten.

Na  de zomer zullen alle bestaande en nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden en is het oudste dorpshuis van Nederland  weer als nieuw.

Dat het Oranje Fonds het dorpshuis Asperen een warm hart toedraagt blijkt uit eerdere giften en het werkbezoek in 2010 dat zijn beschermheer, toen nog  kroonprins Willem Alexander, aan het dorpshuis bracht. De directeur Oranje Fonds Ronald van der Giessen gaf daarbij aan dat de activiteiten van het dorpshuis de mensen bij elkaar brengt en de saamhorigheid vergroot, precies waar het Oranje Fonds zich voor inzet.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het  Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven, die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn en begrip krijgen voor elkaar. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven.